RESTAURA Helpdesk (Slovensko)

Kontaktné osoby

Pracovné hodiny: Pondelok - Piatok 9:00 - 16:00

Pavol ŠTESKO

Pavol ŠTESKO

aprg@rozvojgemera.sk
+421 948 00 10 79

Štefan HORVÁTH

stefan.horvath@rozvojgemera.sk
+421 948 00 10 86

Marián SMORADA (Slovakia)

marian.smorada@euba.sk
+421 908 32 00 32


Verejný organ súvisiaci s PPP

 1. Ministerstvo Financií Slovenskej Republiky (www.mfsr.sk)


Poradné inštitúcie

 1. Asociácia PPP (www.asociaciappp.sk)
 2. bnt (www.bnt.eu)
 3. Limerock Advisory (www.limerock.sk)
 4. PwC (www.pwc.com)


Potenciálni partneri

 1. VÚC Bratislava - Bratislavský samosprávny kraj (www.region-bsk.sk)
 2. Mesto Martin (www.martin.sk)
 3. Mesto Nitra (www.nitra.sk)
 4. Mesto Trenčín (www.trencin.sk)


Knižnica

PDF dokumenty v anglickom jayzku
 1. Európska Komisia: "Guidelines for Successful Public-Private Partnerships" - link
 2. Verejno-súkromné partnerstvá alebo public-private partnerships (PPP) - link
 3. Prípadové štúdie PPP projektov - link
 4. Materiály schválené Vládou SR - link
 5. Metodické dokumenty Ministerstva financií pri realizácii PPP projektov - link
 6. Príručka pre správne používanie projektov PPP - link

Často kladené otázky

1) Ako funguje služba Helpdesk?

Helpdesk poskytuje odpovede na otázky týkajúce sa PPP v piatich jazykoch: angličtine, chorvátčine, poľštine, slovenčine a slovinčine. Tím podpory môžete kontaktovať buď prostredníctvom e-mailu, alebo telefonicky od pondelka do piatku v čase od 9:00 do 16:00.

2) Môžem v Helpdesku získať podrobné odpovede na moje otázky týkajúce sa PPP?

Áno. Tím Helpdesku poskytuje odpovede podľa najlepších poznatkov a čo najskôr, v závislosti od toho, aký komplikovaný je daný subjekt.

3) Čo je projekt RESTAURA? Aké výstupy prinesie?

Projekt RESTAURA sa zameriava na identifikáciu, testovanie, hodnotenie a propagáciu osvedčených postupov v oblasti verejno-súkromného partnerstva (PPP), ktoré revitalizujú historické mestá a budovy. Jeho výstupmi budú stratégie a akčné plány, nástroje, pilotné akcie a workshopy pre verejné orgány v Poľsku, Chorvátsku, Slovensku a Slovinsku, ochotné priniesť nový život do opustených a chátrajúcich historických budov pomocou modelov PPP.

4) Môžem sa podieľať na aktivitách projektu RESTAURA?

Áno. Workshopy pre verejné orgány sa budú konať od januára do novembra 2018 v Poľsku, Chorvátsku, na Slovensku a v Slovinsku. Podrobné informácie čoskoro nájdete na internetovej stránke RESTAURA: http://www.interreg-central.eu/restaura

5) Kde môžem získať informácie o súkromných spoločnostiach, ktoré majú potenciálny záujem o účasť na projektoch PPP?

Na každej konkrétnej stránke partnerskej krajiny Helpdesku sa nachádza sekcia, na ktorej sú uvedení potenciálni partneri. Prípadne môžete požiadať národný orgán zodpovedný za PPP vo vašej krajine alebo na miestnu verejnú správu vo vašom regióne.

6) Existujú nejaké kurzy / workshopy / konferencie / osvedčené postupy v oblasti PPP v mojej krajine?

V súčasnosti popularita PPP rastie, takže s najväčšou pravdepodobnosťou existujú. Môžete sa na ne opýtať pracovníkov národného orgánu zodpovedného za PPP vo vašej krajine alebo samosprávy vo vašom regióne.

7) Ako môžu byť PPP projekty prepojené s aktivitami mimovládnych organizácií zapojených do oblasti kultúrneho dedičstva?

Podľa takzvaného modelu spolupráce Quintuple Helix môžu mimovládne organizácie spolupracovať a mali by spolupracovať v projektoch PPP spolu s výskumnými a vývojovými inštitúciami, podnikaním, úradmi a prírodným prostredím spoločnosti. Môžu konať ako konzultanti alebo odborníci vo svojej oblasti záujmu alebo dokonca iniciátorov projektov. V praxi to závisí od prístupu a postoja strán.