TAKING

COOPERATION

FORWARD

Event overview


Here you will find an overview of relevant upcoming events - organised by the programme, our projects or other organisations. If you are interested in documentation from our past events follow the links below.

PAST APPLICATION EVENTS PAST IMPLEMENTATION EVENTSFilter & Search

clear

Support for startups in Central Europe

Wroclaw, 29. November 2018

As part of the Digital Life Project, supported by Interreg Europa Central with the participation of partners from Poland, Germany, Austria, Hungary, Slovenia, Croatia and Italy, Wroclaw Technology Park organizes on 13 December 2018 in the city of Wroclaw in Poland, together with the Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, a public event dedicated to supporting startups.  The goal of the event is to present the ecosystem of supporting startups in Wroclaw and in the regions of project partners. Our intention is to exchange good practices in the field of support for young technology companies in the field of medicine, telemedicine, preventive care and nutrition. These industries require constant development of innovation and offering more and more modern technological solutions, products and services on

 As in all activities under the Digital Life project, the primary goal is to avoid fragmentation of the approach to issues in the field of digitalization in the health care sector and transfer of best practices, tested elsewhere in the Central Europe region. During the event in Wroclaw, we will present proven solutions for university support for the academic entrepreneurship of its students, graduates and researchers. Possibilities of incubation and acceleration of startups. Support them through mentoring, training and networking among themselves, as well as facilitating contact with mature enterprises and access to private and public investors. Wroclaw University of Environmental and Life Sciences is a positive example of supporting the business orientation of students and academics. The university attaches great importance to the commercialization of research results and effective cooperation with business. Good practices in this area will be presented during the event.

 Wroclaw Technology Park runs a Lower Silesian Academic Business Incubator, which has 25 places for the incubation of startups set up by the academic community. WPT has signed agreements with 14 universities in the city. On the basis of a cooperation agreement, universities recommend startups or ideas created at a given university for incubation. A board composed of representatives of all universities and the WPT assesses all ideas and jointly selects those that will be accepted into the incubator and give a chance for success. University of Life Sciences is an active participant in the system and recommends many effective startups.

In addition, during the event, we want to present support models for startups and cooperation between science and business in other Central European countries that are involved in the implementation of the project. The goal is to exchange good, tested practices and be able to implement them in other regions. We expect that the created cooperation network will facilitate start-ups from our countries to cooperate and enter markets and develop in other countries of the Central Europe region.

by Bartek Ostrowski

Társadalmi innováció és a szakpolitikák tréning

A projekt az Interreg Central Europe Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és a Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg. More info: https://www.eventbrite.com/e/socialimakers-tarsadalmi-innovacio-es-a-szakpolitikak-trening-tickets-51283599627


PPI Policy Roundtables: Czech Republic

January 11th, 2019│  10:00 - 14:00 │ Technologické centrum AV ČR │ Ve Struhách 1076/27, 160 00 Praha 6 – Podbaba │ Czech Republic

Czech partners of the PPI2Innovate project will organize Policy Roundtables about using PPI (Public Procurement of Innovative solution ) in SMART Health, ICT and Energy in order to show samples from the region but also outside the region and how are the other procurers planning to develop an innovative solutions and services in Health, ICT and Energy sector using PPI tool

In order to facilitate the usage of PPI in Central Europe, there have been developed nationally customized SMART PPI tools for Health, ICT and Energy sectors available online in 6 languages: SI, HU, CZ, IT, HR, PL.  

AGENDA and INFORMATION in CZECH:

09:30 – 10:00  Registrace 
10:00 – 10:15  Úvodní přivítání, představení projektu  -> DEX Innovation Centre
10:15 - 11:00 Co je to PPI, tematické nástroje SMART PPI  -> Martin Januška (DEX IC)
11:00 - 11:30 Příklady dobré praxe ze zahraničí a z ČR -> Libuše Podolová (CEJIZA)
11:30 - 11:50 Výhled malých a středních podniků na PPI -> Markéta Havlová (CzechInvest) 
11:50 – 12:20  Coffee break 
12:20 - 12:45 RI2Integrate - další iniciativy se zaměřením na PPI v ČR  -> Vedran Bostandžic (SIC) 
12:45 - 13:15 Moderovaná panelová diskuse 
13:15 – 13:45  Networking 
13:45    Oficiální ukončení akce 

Jak se můžu zaregistrovat?
Vyplněním formuláře s uvedením celého jména a názvu instituce, tak jak chcete mít uvedeno na jmenovce, na webovém odkazu VYPLNIT FORMULÁŘ (otevřete Ctrl + kliknutím) do středy 9. 1. 2019. 


Mám dotaz, na koho se můžu obrátit? - V případě nouze prosím kontaktujte Vojtěcha Jíru, vojtech.jira@dex-ic.com.

Rozvoj a propojení zelených ploch v Trojzemí | Entwicklung und Vernetzung von Grünräumen im Dreiländereck | Rozwój oraz powiązanie zielonych przestrzeni na trójstyku granic

6.02.2019, 10:30-16:00, KultiVAR, Na Rybníčku 387/6 , Liberec

Zelené plochy plní pro člověka mnoho funkcí, např. pro rekreaci,produkci potravin, pro ochranu před povodněmi nebo filtraci a ochlazování vzduchu. V souvislosti ze zelenou infrastrukturou se hovoří o tzv. ekosystémových službách.
Během workshopu se budeme soustředit na dvě témata: jak je možné analyzovat a hodnotit přínosy zelené infrastruktury a jak je možné zapojit do procesů plánování zelené infrastruktury v Trojzemí Německa – Česka – Polska veřejnost. Třetí bod programu budou tvořit projektové ideje, které byly shromážděny během posledního workshopu a nyní by měly být společně rozpracovány v projektové návrhy.
Těšíme se na Vaši účast!

PŘIHLÁŠTE SE ZDE
PROGRAM WORKSHOPU

Grünräume übernehmen zahlreiche wichtige Funktionen für den Menschen, so beispielsweise für die Erholung, die Produktion von Nahrungsmitteln, den vorsorgenden Hochwasserschutz oder die Filterung und Kühlung der Luft. Im Zusammenhang mit Grüner Infrastruktur spricht man von so genannten Ökosystemleistungen.
Wie sich die Leistungen Grüner Infrastruktur analysieren und bewerten lassen und wie man die Öffentlichkeit in die Prozesse der Planung Grüner Infrastruktur im Dreiländereck DE – CZ – PL einbeziehen kann, sind zwei Schwerpunkte dieses Workshops. Einen dritten Schwerpunkt bilden die Projektideen, welche beim letzten Workshop gesammelt wurden und die nun gemeinsam zu Projektskizzen ausgearbeitet werden sollen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

ANMELDUNG HIER
WORKSHOP-PROGRAMM

Zielone przestrzenie przejmują liczne, ważne funkcje dlaczłowieka, na przykład wypoczynkową, produkcji żywności, zabezpieczenia przed występowaniem powodzi oraz filtracji i chłodzenia powietrza. W związku z zieloną infrastrukturą mówi się o tzw. usługach ekosystemowych. Dwa główne tematy 3 regionalnych warsztatów MaGICLandscapes odnoszą się do tego, jak można przeanalizować i ocenić usługi zielonej infrastruktury oraz w jaki sposób można włączyć opinię publiczną w procesy planowania zielonej infrastruktury na trójstyku granic DE-CZ-PL. Trzeci temat to pomysły projektowe, które zostały zebrane podczas ostatnich warsztatów i mają zostać wspólnie opracowane jako szkice projektowe.
Cieszymy się na Państwa udział!

REJESTRACJA TĘDY
PROGRAM WARSZTATU

Header photo: Martin Veselká, CC BY-SA 4.0

Back to REGIONAL WORKSHOPS or MAIN PAGE

Focus IN CD WORKSHOP to support

08. Februar 2019 www.ispz-hauner.de

Implementation and testing of new service to improve transition from paediatric to adult health care

RAINMAN mid-term conference

20. - 22.03.2019, Tiszakecske, Hungary

more information will follow soon...

RAINMAN Partner meeting

04. - 05. June 2019, Wroclaw, Poland

More information will follow soon...

RAINMAN Partner meeting and Steering Group

25. - 26. September 2019, Budweis, Czech Republic

More information will follow soon...

RAINMAN Partner meeting

03. - 04. December 2019, Graz, Austria

More information will follow soon...